کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   طبقات و تراجم محدثین   /   فهرست کتب الشیعة وأصولهم وأسماء المصنفین وأصحاب الأصول
فهرست کتب الشیعة وأصولهم وأسماء المصنفین وأصحاب الأصول
زبان: عربی
نویسنده: شیخ طوسی
سرعنوان موضوعی: شیعه > سرگذشتنامه و کتابشناسی، محدثان شیعه
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎1‎1‎5‎ ‎/‎ط‎9‎ ‎ف‎9 , ‎B‎P‎ ‎1‎1‎5‎ ‎/‎ف‎9‎ ‎م‎8 , ‎B‎P‎ ‎1‎1‎5‎ ‎/‎ط‎9‎ ‎ف‎9‎4 , ‎B‎P‎ ‎1‎1‎5‎ ‎/‎ف‎9‎4‎ ‎ط‎9 , ‎B‎P‎ ‎1‎1‎5‎ ‎/‎ف‎9‎ ‎ط‎9
المطبوع من الكتاب:
الفهرست و بذیله کتاب نضد الایضاح
الفهرست و بذیله کتاب نضد الایضاح
شرح پدیدآور: تالیف ابی جعفرمحمدبن الحسن الطوسی، محمدبن محسن الفیض الکاشانی
سرشناسه: طوسی‌، محمدبن‌ حسن‌، ۳۸۵- ۴۶۰ق.
رده دیویی: ۲۹۷/۲۹۲
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
یادداشت: این کتاب شامل الفهرست شیخ طوسی و بذیله کتاب نضد الایضاح فیض کاشانی و هو ترتیب کتاب ایضاح الاشتباه علامه حلی می باشد
الفهرست
الفهرست
چاپ اول، مشهد، ۱۳۵۱ش.
شرح پدیدآور: شیخ الطائفة ابی جعفر محمد بن الحسن الطوسی؛ به کوشش محمود رامیار
به کوشش: محمود رامیار
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
فروست: کنگره هزاره شیخ طوسی ـ دانشگاه مشهد
توضیح: افست از روی چاپ اسپرنگر با فهرستهای مختلف
فهرست کتب الشیعة وأصولهم وأسماء المصنفین وأصحاب الأصول
فهرست کتب الشیعة وأصولهم وأسماء المصنفین وأصحاب الأصول
کتابخانه محقق طباطبائی، قم، چاپ اول، قم، شعبان ۱۴۲۰ق.
شرح پدیدآور: تالیف شیخ الطائفة ابی جعفر محمد بن الحسن الطوسی؛تحقیق السید عبدالعزیز الطباطبائی
محقق: محقق طباطبائی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
شابک: ۹۶۴-۳۱۹-۱۹۶-۶
تنالگان: إعداد مکتبة المحقق الطباطبائی
الفهرست
الفهرست
المکتبة المرتضویة، چاپ اول، نجف
شرح پدیدآور: شیخ الطائفة ابی جعفر محمد بن الحسن الطوسی؛صححه‌ و علق‌ علیه‌ محمدصادق‌ آل‌ بحرالعلوم‌
با تعلیق: سید محمد صادق بحرالعلوم
مصحح: سید محمد صادق بحرالعلوم
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
فهرست کتب الشیعة وأصولهم وأسماء المصنفین وأصحاب الأصول
فهرست کتب الشیعة وأصولهم وأسماء المصنفین وأصحاب الأصول
شرح پدیدآور: تالیف شیخ الطائفة ابی جعفر محمد بن الحسن الطوسی؛تحقیق السید عبدالعزیز الطباطبائی
محقق: محقق طباطبائی
قطع: رحلى كوچك
نوع جلد: مقوایی
فهرست کتب الشیعة و نضد الایضاح
فهرست کتب الشیعة و نضد الایضاح
دانشگاه فردوسی مشهد، چاپ اول، مشهد، 1853م.
شرح پدیدآور: شیخ الطائفة ابی جعفر محمد بن الحسن الطوسی؛صححاالویس‌ اسپرنگر التیرولی‌، مولوی‌ عبدالحق‌، مولوی‌ غلام‌ قادر و فهرست کتب الشیعة للشیخ الطوسی و نضد الایضاح لعلم الهدی صححها الویس اسپرنگر التیرولی و مولوی عبدالحق و مولوی غلام قادر
مصحح: الویس اسپرنگر التیرولی و مولوی عبدالحق و مولوی غلام قادر
قطع: وزيرى
نوع جلد: سخت
توضیح: اولین چاپ این کتاب در هند بوده است.
این کتاب همراه نضد الایضاح‌ لعلم‌ الهدی‌ منتشر شده است.
آثار مرتبط
معالم العلماء ۱. معالم العلماء (تتمیم با عنوان)
فهرست کتب الشیعة و أسماء المصنفین منهم قدیما و حدیثا[تتمة کتاب الفهرست للشیخ أبی جعفر الطوسی‌]
نویسنده: ابن شهر آشوب سروی مازندرانی
مطبعة فردین، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۳ق.
مطبعة الحیدریة، نجف، ۱۳۸۰ق.