کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ آسیا   /   خطای نامه
خطای نامه
عنوان فرعی: شرح مشاهدات سید علی اکبر خطائی معاصر شاه اسماعیل صفوی در سرزمین چین
زبان: فارسی
به کوشش: استاد ایرج افشار
سرعنوان موضوعی: چین > سیر و سیاحت > قرن 16، چین > نثر فارسی، خطائی، علی اکبر، قرن 9ق. > خاطرات، خطائی، علی اکبر، قرن 9ق. > سفرها > چین، غیاث الدین نقاش، قرن 9ق. > خاطرات، سفرنامه تاریخی، سفرنامه ها، گیاهان دارویی
رده کنگره: ‎D‎S‎ ‎7‎0‎8‎ ‎/‎الف‎7‎ ‎خ‎6
خطای نامه: شرح مشاهدات سید علی اکبر خطائی  معاصر شاه اسماعیل صفوی در سرزمین چین
خطای نامه: شرح مشاهدات سید علی اکبر خطائی معاصر شاه اسماعیل صفوی در سرزمین چین
مرکز اسناد فرهنگی آسیا، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۲ش.
شرح پدیدآور: به کوشش ایرج افشار
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
توضیح: کتابنامه.
نمونه.
نمایه.
عکس.
به ÷یوست سفرنامه غیاث الدین نقاش.
همچنین نگاه کنید
استاد ایرج افشار استاد ایرج افشار (به کوشش)
مرکز اسناد فرهنگی آسیا مرکز اسناد فرهنگی آسیا (ناشر)