کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ ایران   /   أخبار أئمة الزیدیة فی طبرستان و دیلمان و جیلان
أخبار أئمة الزیدیة فی طبرستان و دیلمان و جیلان
زبان: عربی
نویسنده: ویلفرد مادلونگ
سرعنوان موضوعی: زیدیه > عقاید، زیدیه > تاربخ، زیدیه > سرگذشتنامه، ایران > تاریخ > علویان، 250 - 316 ق، گیلان > تاریخ، ایران > تاریخ > دیلمان، 320 - 447 ق، ایران > تاریخ > دیلمان، 320 - 447 ق، طبرستان > تاریخ
رده کنگره: ‎D‎S‎R‎ ‎6‎3‎3‎ ‎/‎م‎2‎ ‎الف‎6
أخبار أئمة الزیدیة فی طبرستان و دیلمان و جیلان
أخبار أئمة الزیدیة فی طبرستان و دیلمان و جیلان
فرانس اشتایز، بیروت، 1987م.
شرح پدیدآور: نصوص تاریخیة جمعها و حققها فیلفرد مادیلونغ
قطع: رقعى
نوع جلد: گالینگور
توضیح: کتابنامه به صورت زیرنویس.
نمایه.
همچنین نگاه کنید
ویلفرد مادلونگ ویلفرد مادلونگ (نویسنده)
فرانس اشتایز فرانس اشتایز (ناشر)