اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ماریا پولینسکی
ماریا پولینسکی
آثار موجود در کتابخانه
آثار ترجمه شده:
اطلس زبان ها ۱. اطلس زبان ها
نویسنده: برنارد کمری، استفن متیوس
مترجم: ارسلان گلفام، اکبر حسابی
• اطلس زبان‌ها، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷ش.