اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   استفن متیوس
استفن متیوس
آثار موجود در کتابخانه
آثار ترجمه شده:
اطلس زبان ها ۱. اطلس زبان ها
نویسنده: برنارد کمری، ماریا پولینسکی
مترجم: ارسلان گلفام، اکبر حسابی
• اطلس زبان‌ها، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷ش.