اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   اکبر حسابی
اکبر حسابی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
اطلس زبان ها ۱. اطلس زبان ها
نویسنده: برنارد کمری، استفن متیوس، ماریا پولینسکی
مترجم: ارسلان گلفام
• اطلس زبان‌ها، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷ش.