اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ارسلان گلفام
ارسلان گلفام
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
اطلس زبان ها ۱. اطلس زبان ها
نویسنده: برنارد کمری، استفن متیوس، ماریا پولینسکی
مترجم: اکبر حسابی
• اطلس زبان‌ها، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷ش.