اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عبدالصمد جودتی استیار
عبدالصمد جودتی استیار
آثار موجود در کتابخانه
اشراف و نشر:
گلشن ابرار آذربایجان ۱. گلشن ابرار آذربایجان (کوشش در نشر)
گردآورنده: محمد الوانساز خوئی
سازمان تبلیغات اسلامی، پژوهشکده باقر العلوم، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۴ش.، 3 جلد