اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   طاهر عزیز وکیلی
طاهر عزیز وکیلی
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
غدیر در کتاب و سنّت و ادب ۱. غدیر در کتاب و سنّت و ادب (تصحیح)
ویراستاری و مقدمه:
اعتبار سنجی احادیث شیعه ۲. اعتبار سنجی احادیث شیعه (ویراستاری)