اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   دکتر صمد موحد
دکتر صمد موحد
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
مجموعه آثار شیخ محمود شبستری ۱. مراتب العارفین (تصحیح و مقدمه و کوشش در نشر)
نویسنده: محمود شبستری
• مجموعه آثار شیخ محمود شبستری، کتابخانه طهوری، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۱ش.