اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   حمید عطایی نظری
حمید عطایی نظری
آثار موجود در کتابخانه
ویراستاری و مقدمه:
فیلسوف یهودی بغداد ۱. فیلسوف یهودی بغداد (ویراستاری)
نویسنده: زابینه اشمیتکه، رضا پورجوادی
مترجم: جواد قاسمی
پژوهشکده مطالعات اسلامی اصفهان، چاپ اول، اصفهان، ۱۳۹۴ش.
مقالات موجود در سایت:
  أعلام الطَرائقِ ابن شَهر آشوب، کتابی نفیس در اصطلاح‌نامه نگاریِ اسلامی ۱. أعلام الطَرائقِ ابن شَهر آشوب، کتابی نفیس در اصطلاح‌نامه نگاریِ اسلامی