اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ابوالفضل محمودی
ابوالفضل محمودی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
پیوندهای فرهنگی ایران و هند در دوره اسلامی ۱. پیوندهای فرهنگی ایران و هند در دوره اسلامی
موسسه پژوهشی حکمت‌ و فلسفه‌ ایران‌، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.