اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ویکتور آلکاک
ویکتور آلکاک
آثار موجود در کتابخانه
آثار ترجمه شده:
تاج الکتاب الرابع من صناعة الکتابة ۱. تاج الکتاب الرابع من صناعة الکتابة
اساسیات تراثیة
مترجم: اسعد احمد علی
بنیاد نهج البلاغه، تهران، ۱۴۱۲ق.