اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   سعاد پیرا
سعاد پیرا
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
۱. جنگ ایران و انگلیس جدایی هرات (۱۲۷۳ هجری‌ قمری‌)
مترجم: منصوره اتحادیه
نشر تاریخ ایران، تهران، ۱۳۸۲ش.
اشراف و نشر:
مجموعه مکاتبات، اسناد، خاطرات و آثار فیروز میرزا فیروز (نصرت‌الدوله‌) ۲. مجموعه مکاتبات، اسناد، خاطرات و آثار فیروز میرزا فیروز (نصرت‌الدوله‌) (ج 3 به کوشش)
سرشناسه: فیروز فیروز
نویسنده: فیروز میرزا فیروز
نشر تاریخ ایران، تهران، ۱۳۶۹ش.، 3 جلد، به کوشش: منصوره اتحادیه و سیروس سعدوندیان