اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد نبی زاده
محمد نبی زاده
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
اسلام و مکتبهای اقتصادی ۱. اسلام و مکتبهای اقتصادی
مجمع ذخائر اسلامی، قم، ۱۳۵۸ش.