اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   حنین بن اسحاق
حنین بن اسحاق
آثار موجود در کتابخانه
رساله حنین بن اسحق الی علی بن حنین ۱. رساله حنین بن اسحق الی علی بن حنین
فی‌ ذکر ما ترجم‌ من‌ کتب‌ جالینوس‌ کهن‌ ترین‌ فهرست‌ در جهان‌ اسلام‌ متن‌ عربی‌ با ترجمه‌ فارسی‌
به کوشش: دکتر مهدی محقق
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران، ۱۳۸۴ش.