اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد فرخی یزدی
محمد فرخی یزدی
آثار موجود در کتابخانه
دیوان فرخی یزدی ۱. دیوان فرخی یزدی
امیرکبیر، چاپ نهم، تهران، ۱۳۶۹ش.، با مقدمه: حسین مکی، به کوشش: حسین مکی