اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   رویا هاشمیان
رویا هاشمیان
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
۱. درآمدی بر تاریخ ادبیات فارسی
موسسه نشر فهرستگان، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.