اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   علی اشرف عبدی
علی اشرف عبدی
آثار موجود در کتابخانه
همگام با زائران عارف ۱. همگام با زائران عارف
بیانات مراجع تقلید و استادان حوزه علمیه
سرشناسه: کنگره‌ بزرگداشت‌ شخصیت‌ حضرت‌ معصومه‌(ع‌) و مکانت‌ فرهنگی‌ قم‌ (۱۳۸۳: قم‌)
آستانه مقدسه قم، چاپ اول، قم، ۱۳۸۴ش.