اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   غلامعلی عباسی
غلامعلی عباسی
آثار موجود در کتابخانه
قم در عصر حضور ائمه علیهم السلام و غیبت صغرا ۱. قم در عصر حضور ائمه علیهم السلام و غیبت صغرا
سرشناسه: کنگره‌ بزرگداشت‌ شخصیت‌ حضرت‌ معصومه‌(ع‌) و مکانت‌ فرهنگی‌ قم‌ (۱۳۸۳: قم‌)
آستانه مقدسه قم، چاپ اول، قم، ۱۳۸۴ش.