اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مهدی پیشوائی
مهدی پیشوائی
آثار موجود در کتابخانه
سیره پیشوایان ۱. سیره پیشوایان
نگرشی‌ بر زندگانی‌ اجتماعی‌، سیاسی‌ و فرهنگی‌ امامان‌ معصوم‌ علیهم‌السلام‌
ترجمه:
نهضت های ضد استعماری در آفریقا ۲. نهضت های ضد استعماری در آفریقا
نویسنده: محمد عمران، محمد خالد حسین
مترجم: محمود حکیمی
نسل جوان، قم، ۱۳۵۲ش.
نشریات:
۱. تاریخ در آینه پژوهش (سردبير)
همچنین نگاه کنید
تاریخ در آینه پژوهش تاریخ در آینه پژوهش (سردبير)