اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   جهانگیر افکاری
جهانگیر افکاری
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
۱. جنگ شکر در کوبا
امیرکبیر، چاپ ششم، تهران، ۱۳۵۹ش.
ویراستاری و مقدمه:
۲. روانشناسی کاربردی (ویراستاری)
مترجم: محسن اسراری
شرکت انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.