اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   شهریار بحرانی
شهریار بحرانی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
۱. فوق طبیعت
مترجم: احمد ارژمند
امیرکبیر، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۷ش.