اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عزالدین عمر موسی
عزالدین عمر موسی
آثار موجود در کتابخانه
آثار ترجمه شده:
تشیع در اندلس ۱. تشیع در اندلس
نویسنده: محمود علی مکی
مترجم: دکتر رسول جعفریان
انتشارات انصاریان، چاپ اول، قم، فروردین ۱۳۷۶ش.