اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمود علی مکی
محمود علی مکی
آثار موجود در کتابخانه
آثار ترجمه شده:
تشیع در اندلس ۱. تشیع در اندلس
نویسنده: عزالدین عمر موسی
مترجم: دکتر رسول جعفریان
انتشارات انصاریان، چاپ اول، قم، فروردین ۱۳۷۶ش.