اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمدجواد حجتی کرمانی
محمدجواد حجتی کرمانی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
اسرار سقیفه ۱. اسرار سقیفه
یک بحث تاریخی جالب
انتشارات انصاریان، چاپ دوم، ویرایش دوم، قم، ۱۳۷۶ش.