اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   احمد مهدوی دامغانی
احمد مهدوی دامغانی
احمد مهدوی دامغانی
آثار موجود در کتابخانه
حاصل اوقات ۱. حاصل اوقات
مجموعه‌ای‌ از مقالات‌ استاد دکتر احمد مهدوی دامغانی
سرشناسه: احمد مهدوی دامغانی
به کوشش: علی محمد سجادی
چهار مقاله درباره مولی المولی علی (ع) و داستان ضامن آهو ۲. چهار مقاله درباره مولی المولی علی (ع) و داستان ضامن آهو
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.
شاهدخت والاتبار شهربانو ۳. شاهدخت والاتبار شهربانو
والده معظمه حضرت امام علی بن الحسین السجاد- علیهما السلام-
• ضمیمه آینه میراث- 16، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۸ش.
تصحیح و تحقیق:
المجدی فی انساب الطالبیین ۴. المجدی فی انساب الطالبیین (تصحیح)
نسمة السحر بذکر من تشیع و شعر ۵. نسمة السحر بذکر من تشیع و شعر (تحقیق و تصحیح)
ویراستاری و مقدمه:
۶. کتاب الوحشیات (با پیشگفتار)
نسخه برگردان به قطع اصل نسخه خطی کتابخانه شخصی دکتر وحید ذوالفقاری کتابت 550 ه
به کوشش: محمدرضا ابویی مهریزی، وحید ذوالفقاری
نویسنده: حبیب بن اوس ابوتمام
مترجم مقدمه: محمود امیدسالار
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.، با مقدمه عربی: محمدعلی آذرشب
مقالات موجود در سایت:
ذکر جمیل نورانی ۱. ذکر جمیل نورانی
اسناد:
نامه استاد احمد مهدوی دامغانی به محقق طباطبائی ۱. نامه استاد احمد مهدوی دامغانی به محقق طباطبائی