اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ژان گوره
ژان گوره
آثار موجود در کتابخانه
آثار ترجمه شده:
خواجه تاجدار ۱. خواجه تاجدار
سرشناسه: ژان گوره
مترجم: ذبیح الله منصوری
امیرکبیر، چاپ 12م، تهران، ۱۳۷۰ش.، 2 جلد