اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمود نیکویه
محمود نیکویه
آثار موجود در کتابخانه
اشراف و نشر:
نادره کاران (سوگنامه ناموران فرهنگی و ادبی)(۱۳۸۱ - ۱۳۰۴ش‌) ۱. نادره کاران (سوگنامه ناموران فرهنگی و ادبی)(۱۳۸۱ - ۱۳۰۴ش‌) (کوشش در نشر)
سرشناسه: ایرج افشار
نویسنده: استاد ایرج افشار
نشر قطره، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.