اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   روزبه زرین کوب
روزبه زرین کوب
آثار موجود در کتابخانه
ویراستاری و مقدمه:
۱. سقوط ساسانیان (ویراستاری)
فاتحین‌ خارجی‌، مقاومت‌ داخلی‌ و تصویر پایان‌ جهان‌
مترجم: فرحناز امیر خانی حسینک لو ، منصوره اتحادیه
نشر تاریخ ایران، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۳ش.