اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   فرحناز امیر خانی حسینک لو
فرحناز امیر خانی حسینک لو
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
۱. سقوط ساسانیان
فاتحین‌ خارجی‌، مقاومت‌ داخلی‌ و تصویر پایان‌ جهان‌
مترجم: منصوره اتحادیه
نشر تاریخ ایران، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۳ش.، ویراستار: روزبه زرین کوب