اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   فیروز میرزا فیروز
فیروز میرزا فیروز
آثار موجود در کتابخانه
مجموعه مکاتبات، اسناد، خاطرات و آثار فیروز میرزا فیروز (نصرت‌الدوله‌) ۱. مجموعه مکاتبات، اسناد، خاطرات و آثار فیروز میرزا فیروز (نصرت‌الدوله‌)
سرشناسه: فیروز فیروز
نشر تاریخ ایران، تهران، ۱۳۶۹ش.، 3 جلد، به کوشش: منصوره اتحادیه و سیروس سعدوندیان، ج 3 به کوشش: سعاد پیرا