اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مانی صالحی علامه
مانی صالحی علامه
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
یک سال در میان ایرانیان ۱. یک سال در میان ایرانیان
سرشناسه: ادوارد براون گرانویل
اختران، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
چنگیز خان ۲. چنگیز خان
نشر نامک، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۴ش.