اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   فاضل هندی
فاضل هندی
آثار موجود در کتابخانه
حکمت خاقانیه ۱. حکمت خاقانیه
شامل یک دوره مختصر منطق، طبیعیات، الهیات
رساله بینش غرض آفرینش در اعتقادات ۲. رساله بینش غرض آفرینش در اعتقادات
• احوال و آثار بهاء الدین محمد اصفهانی(مشهور به‌ فاضل‌ هندی‌) به ضمیمه صور منطبعه و رساله بینش غرض آفرینش، انصاریان، چاپ اول، قم، ۱۳۷۴ش.
أربع رسائل في علم الکلام ۳. أربع رسائل في علم الکلام
مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، چاپ اول، ۱۳۹۶ش.، با مقدمه: حمیدرضا کیانی، با تعلیق: حمیدرضا کیانی، مصحح: حمیدرضا کیانی