اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   زین العابدین شریف حسینی
زین العابدین شریف حسینی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه و شرح نهج البلاغة ۱. ترجمه و شرح نهج البلاغة
• ترجمه و شرح لغات نهج البلاغة، کتابخانه شرق، تهران، ۱۳۴۵ق.