اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   آیة الله سید تقی طباطبایی قمی
آیة الله سید تقی طباطبایی قمی
آثار موجود در کتابخانه
شهید کربلا ۱. شهید کربلا
• شهید کربلا ، انتشارات محلاتی، چاپ اول، قم، ۱۳۹۶ش.
تقریر:
درسهایی از شفاعت ۲. درسهایی از شفاعت (تقریر گفتارهای)
مجموعه گفتارهای آیت الله العظمی آقای حاج سید تقی طباطبایی قمی
گردآورنده: عباس حاجیانی دشتی
استقلال، چاپ اول، قم، ۱۳۶۴ش.