اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد بن سعد دعویدار قمی
محمد بن سعد دعویدار قمی
آثار موجود در کتابخانه
دیوان رکن الدین دعویدار قمی ۱. دیوان رکن الدین دعویدار قمی
شاعر ذواللسانین سده ششم و اوائل سده هفتم هجری
امیرکبیر، چاپ ؟، تهران، ۱۳۶۵ش.، مصحح: علی محدث