اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   احمد بن محمد تاج الدین وزیر
احمد بن محمد تاج الدین وزیر
آثار موجود در کتابخانه
بیاض تاج الدین احمد وزیر(782 هجری) ۱. بیاض تاج الدین احمد وزیر(782 هجری)
به یادگار پنجمین کنگره تحقیقات ایرانی ، ١١-١٦ شهریورماه ١٣٥٣
انتشارات دانشگاه اصفهان، چاپ اول، اصفهان، ۱۳۵۳ش.، اشراف: استاد ایرج افشار و مرتضی تیموری
مجمع ذخائر اسلامی، قم، ۱۳۸۱ش.، 2 جلد، مصحح: علی زمانی علویجه