اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   کارمن کرسپو نوگوئرا
کارمن کرسپو نوگوئرا
آثار موجود در کتابخانه
ویراستاری و مقدمه:
فرهنگ حفظ و نگاه داری مواد کتابخانه و بایگانی ۱. فر هنگ حفظ و نگاه داری مواد کتابخانه و بایگانی (ویراستاری)
انگلیسی- فارسی با معادل های اسپانیایی ، آلمانی ، ایتالیایی- فرانسوی و روسی
مترجم: حسن هاشمی میناباد
• فرهنگ حفظ و نگاه داری مواد کتابخانه و بایگانی، موسسه نشر فهرستگان، چاپ اول، ۱۳۷۸ش.