اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   فرانسیس ریشار
فرانسیس ریشار
فرانسیس ریشار
آثار موجود در کتابخانه
آثار ترجمه شده:
کتاب ایرانی ۱. کتاب ایرانی
چهار مقاله‌ در مباحث‌ متن‌ پژوهی‌، نسخه‌ شناسی‌ و کتاب‌ آرایی‌
مترجم: عبدالحمید روح بخشان
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۵ش.
همچنین نگاه کنید
انتشارات دانشگاه تهران انتشارات دانشگاه تهران (تحصیل)