اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   علامه سید محمدعلی روضاتی
علامه سید محمدعلی روضاتی
علامه سید محمدعلی روضاتی
آثار موجود در کتابخانه
مجالس اهل ایمان ۱. مجالس اهل ایمان
در مساجد و تکایای اصفهان
کانون پژوهش، اصفهان، ۱۳۸۶ش.
فهرست کتب خطی کتابخانه های اصفهان ۲. فهرست کتب خطی کتابخانه های اصفهان
مؤسسه نشر نفائس مخطوطات، اصفهان، ۱۳۸۲ق.، 2 جلد
جامع الأنساب ۳. جامع الأنساب
چاپخانه جاوید، اصفهان، ۱۳۳۵ش.، 2 جلد
چگونگی مرجعیت و نشر فتاوی شیخ اعظم انصاری ۴. چگونگی مرجعیت و نشر فتاوی شیخ اعظم انصاری
دومین دو گفتار ۵. دومین دو گفتار
پیرامون احوال و آثار محمد سعید قاضی و محمد سعید حکیم (دو دانشمند قم) و ملا محمدعلی تونی خراسانی (دانشمند مقیم اصفهان)
• دومین دوگفتار، موسسه فرهنگی مطالعاتی الزهراء علیها السلام، قم، ۱۳۸۶ش.
فهرست کتب خطی اصفهان ۶. فهرست کتب خطی اصفهان
دو هزار نسخه عربی و فارسی
نخستین دو گفتار پیرامون گوشه هایی ازاحوال و آثار علماء بزرگ خوانسارمهاجر به اصفهان و سیری دراجازه نامه ها ۷. نخستین دو گفتار پیرامون گوشه هایی ازاحوال و آثار علماء بزرگ خوانسارمهاجر به اصفهان و سیری دراجازه نامه ها
به پیوست اجازه نامه علامه مجلسی اول به محقق خوانساری و تعلیقه ای بررساله نیت جمال المحققین
تکلمة الذریعة الی تصانیف‌ الشیعة ۸. تکلمة الذریعة الی تصانیف‌ الشیعة
اعداد: محمد برکت
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۴۳۲ق. برابر ۱۳۹۰ش. برابر 2011م.، 2 جلد
آثاری درباره علامه سید محمدعلی روضاتی:
در پرتو روضات ۱. در پرتو روضات
پنجاه مقاله در تراجم، کتابشناسی، نسخه شناسی و تاریخ
گردآورنده: موسسه کتاب شناسی شیعه
موسسه کتاب شناسی شیعه، چاپ اول، قم، ۱۴۳۳ق. برابر ۱۳۹۱ش. برابر 2012م.
:
۲. رساله داوویه
۳. تحفه نجفیه
۴. رسالة آثار التقوی
تصحیح و تحقیق:
روضات الجنات فی أحوال العلماء والسادات ۵. روضات الجنات فی أحوال العلماء والسادات (تعلیق و تحقیق)
سماء المقال فی تحقیق علم الرجال ۶. سماء المقال فی تحقیق علم الرجال (تصحیح)
آثار ترجمه شده:
تصحیح عمدة الطالب ۷. تصحیح عمدة الطالب
آثاری درباره علامه سید محمدعلی روضاتی:
اسنادی از خاندان روضاتیان ۱. اسنادی از خاندان روضاتیان