تازه‌های کتابخانه
چهار مقاله درباره صحیفه سجادیه ۱. چهار مقاله درباره صحیفه سجادیه
الصحیفة السجادیّة الکاملة ۲. الصحیفة السجادیّة الکاملة
نویسنده: امام سجاد علیه السلام
املاء: امام سجاد علیه السلام
• الصحیفة السجادیة الکاملة، دارالتعارف للمطبوعات، چاپ پنجم، بیروت، ۱۴۳۲ق.، شارح: غالب عسیلی، با مقدمه: غالب عسیلی
• صحیفه سجادیه روایة حسین بن اشکیب، موسسه فرهنگی مطالعاتی الزهراء علیها السلام، چاپ اول، اصفهان، ۱۳۸۲ش.، با مقدمه: احمد سجادی
بنیاد محقق طباطبائی، چاپ اول، خرداد ۱۳۹۴ش.، با مقدمه: سید محمدحسین حکیم
• الصحیفة السجادیة، The Open School
• صحیفه سجادیه امام زین العابدین علیه السلام، حجر، تهران، ۱۳۶۰ش.
• الصحیفة السجادیة الجامعة لادعیة، موسسة الامام المهدی(ع)، چاپ اول، قم، ۱۴۱۱ق.، مصحح: آیة الله سید محمدباقر موحد ابطحی اصفهانی
• ترجمه صحیفه سجادیه، سازمان تبلیغات اسلامی، پژوهشکده باقر العلوم، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸ش.، محقق: علی فاضلی
• الصحیفة الکاملة السجادیة، دار التراث الاسلامی، بیروت
• الصَّحیفَةُ السَّجّادِیَّةُ الْکامِلَةٌ، دارالبذرة، چاپ اول، نجف، ۱۴۳۴ق. برابر 2013م.
• الصحیفة السجادیة الکاملة، احمد الفهری، چاپ اول، سوریه، محقق: احمد فهری زنجانی
• الصحیفة السجادیة، آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، مشهد، ۱۴۱۳ق.، محقق: کاظم مدیر شانه چی
• الصحیفة الکاملة السجادیة، نجف، ۱۳۲۱ق.، با مقدمه: محمد مشکوة، مصحح: علامه محمدتقی مجلسی، خطاط: طاهر خوشنویس
• ترجمه و شرح صحیفه کامله سجادیه، سازمان تبلیغات اسلامی، پژوهشکده باقر العلوم، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷ش.، مصحح: علی فاضلی
ابن شهرآشوب المازندرانی؛ حیاته و آثاره العلمیة ۳. ابن شهرآشوب المازندرانی
نویسنده: سید محمد طباطبائی یزدی
• ابن شهرآشوب المازندرانی؛ حیاته و آثاره العلمیة، ندای نیایش، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲ش.
مَعالِمُ العُلَماء ۴. معالم العلماء
فی فهرست کتب الشیعة و أسماء المصنفین منهم قدیماً و حدیثاً
نویسنده: ابن شهر آشوب سروی مازندرانی
• مَعالِمُ العُلَماء، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲ش.، محقق: سید محمد طباطبائی یزدی
متشابه القرآن ومختلفه ۵. متشابه القرآن ومختلفه
نویسنده: ابن شهر آشوب سروی مازندرانی
ندای نیایش، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲ش.، 2 جلد، محقق: سید محمد طباطبائی یزدی
اعلام الطرائق فی الحدود والحقائق ۶. أعلام الطرائق في الحدود والحقائق
نویسنده: محمد بن علی بن شهرآشوب المازندرانی السروی
• اعلام الطرائق فی الحدود والحقائق، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲ش.، 2 جلد، محقق: سید علی طباطبائی یزدی
حماسه جاوید ۷. حماسه جاوید
مقاومت اسلامی عشایر عرب خوزستان در برابر انگلیس (1293ش)
نویسنده: محسن حیدری
ستارگان درخشان، چاپ چهارم، اصفهان، ۱۳۹۲ش.
سید جلال الدین محدث ارموی ۸. سید جلال الدین محدث ارموی
نویسنده: دکتر عبدالحسین طالعی
خانه کتاب ، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۳ش.
بلاغة الإمام الحسن علیه السلام: خطب، کتب، کلمات ۹. بلاغة الإمام الحسن علیه السلام: خطب، کتب، کلمات
مجموعة مقالات المؤتمر العالمی لسبط النبی، الإمام الحسن المجتبی علیه السلام ۱۰. مجموعة مقالات المؤتمر العالمی لسبط النبی، الإمام الحسن المجتبی علیه السلام
نویسنده: مجموعة من الباحثین
مجمع جهانی اهل بیت(ع)، چاپ اول، قم، ۱۴۳۵ق.، مصحح: محمد ساعدی
مجموعه مقالات همایش سبط النبی امام حسن مجتبی علیه السلام ۱۱. مجموعه مقالات همایش سبط النبی امام حسن مجتبی علیه السلام
کلیات و سبک زندگی فردی و عبادی اهل بیت علیهم السلام ۱۲. کلیات و سبک زندگی فردی و عبادی اهل بیت علیهم السلام
نویسنده: جمعی از نویسندگان
مجمع جهانی اهل بیت(ع)، چاپ اول، قم، ۱۳۹۲ش.، 2 جلد، ویراستار: رقیه چاوشی و مرضیه علاقه بند
چکیده مقالات همایش علمی- پژوهشی سبک زندگی اهل بیت علیهم السلام ۱۳. چکیده مقالات همایش علمی- پژوهشی سبک زندگی اهل بیت علیهم السلام
کتابشناسی قرآن و علوم قرآنی (1393) ۱۴. کتابشناسی قرآن و علوم قرآنی (1393)
خانه کتاب ، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۳ش.، اشراف: سید فرید قاسمی خرم آبادی
عبدالعزیز طباطبایی ۱۵. عبدالعزیز طباطبایی
نویسنده: سید محمد طباطبائی یزدی
خانه کتاب ، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۳ش.
رسالة تنزیه القمیین ۱۶. رسالة تنزیه القمیین
تولدی دوباره ۱۷. تولدی دوباره
چکیده ای از آثار و تألیفات مرحوم استاد علی صفایی
هجرت، چاپ اول، قم، ۱۳۹۳ش.، 2 جلد، به کوشش: داود چراغ سپهر
احکام المحارب بین الفقه الامامی و القانون الوضعی ۱۸. احکام المحارب بین الفقه الامامی و القانون الوضعی
الحوراء زینب بنت علی علیهما السلام ۱۹. الحوراء زینب بنت علی علیهما السلام
نویسنده: کریم عبودی
المجتبی علیه السلام، قم، ۱۴۳۱ق.
دور الزیارة الشریفة فی التاریخ الشیعی ۲۰. دور الزیارة الشریفة فی التاریخ الشیعی
زیارة الأربعین نموذجا
نویسنده: کریم عبودی
المجتبی علیه السلام، چاپ اول، قم، ۱۴۳۵ق. برابر 2014م.
نفی خشونت در اسلام ۲۱. نفی خشونت در اسلام
مباحثی در عقائد با رویکرد فقهی ۲۲. مباحثی در عقائد با رویکرد فقهی
ایضاح کفایة الأصول ۲۳. ایضاح کفایة الأصول
نویسنده: جعفر حسینی شیرازی
دارالحجة (عج)، چاپ اول، قم، ۱۴۳۵ق.، 5 جلد
ارزشها در نگاه اسلام ۲۴. ارزشها در نگاه اسلام
بیداری مسلمانان؛ راهکارها و راهبردها ۲۵. بیداری مسلمانان؛ راهکارها و راهبردها
اسلام و جامعه ۲۶. اسلام و جامعه
مشارق انوار الیقین فی حقائق أسرار أمیرالمؤمنین علیه السلام ۲۷. مشارق أنوار الیقین فی أسرار أمیرالمومنین (ع)
نویسنده: حافظ رجب برسی
• مشارق انوار الیقین فی حقائق أسرار أمیرالمؤمنین علیه السلام، دارالقاری، چاپ اول، بیروت، ۱۴۲۷ق.، محقق: جمال اشرف مازندرانی
شریف الرضی، چاپ اول، قم، ۱۳۷۱ش.
• مشارق انوار الیقین فی اسرار امیرالمومنین(ع)، شریف الرضی، چاپ اول، قم، ۱۳۷۲ش.
إجماعات فقهاء الإمامیة ۲۸. إجماعات فقهاء الإمامیة
إجماعات الفقهاء المتقدمین
نویسنده: حجت الاسلام و المسلمین سید احمد روضاتی
موسسة الاعلمی للمطبوعات، چاپ اول، بیروت، ۱۴۳۲ق.، 7 جلد
محمد دیباج ابن الامام جعفر الصادق علیه السلام ۲۹. محمد دیباج ابن الامام جعفر الصادق علیه السلام
نویسنده: حجت الاسلام و المسلمین سید احمد روضاتی
عطر عترت، چاپ اول، قم، ۱۴۳۶ق.
محمد دیباج فرزند امام صادق علیه السلام و علماء خاندان ابطحی ۳۰. محمد دیباج فرزند امام صادق علیه السلام و علماء خاندان ابطحی
نویسنده: حجت الاسلام و المسلمین سید احمد روضاتی
عطر عترت، چاپ اول، قم، ۱۳۹۱ش.
پنج گفتار ۳۱. پنج گفتار
نویسنده: آیت‌الله سید رضا روضاتی
نویسنده مقدمه: حجت الاسلام و المسلمین سید احمد روضاتی
عطر عترت، چاپ اول، قم، ۱۳۸۸ش.، با مقدمه: سید احمد روضاتی
رساة فی بیان الکر من الماء و أحکامه ۳۲. رسالة فی بیان الکر من الماء و أحکامه
نویسنده: آیت الله حاج میرزا محمد تقی مجلسی
• رساة فی بیان الکر من الماء و أحکامه ، مهر قائم، چاپ اول، اصفهان، ۱۳۹۲ش.
فهرست نسخه های خطی کتابخانه سیداحمد روضاتی (اصفهان- ایران) ۳۳. فهرست نسخه های خطی کتابخانه سیداحمد روضاتی (اصفهان- ایران)
نویسنده: رحیم قاسمی
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۴ش.
السنة الوسطی فی التمسک بالعروة الوثقی ۳۴. السنة الوسطی فی التمسک بالعروة الوثقی
حریصا ۳۵. حریصا
گفتگوهای جوان مسلمان و مسیحی
نویسنده: علی صفدری
میراث ماندگار، چاپ اول، قم، ۱۳۸۹ش.
کتابشناسی ماه ۳۶. کتابشناسی ماه
خانه کتاب ، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲ش.، 11 جلد، به کوشش: سید فرید قاسمی خرم آبادی
فهرس مخطوطات مکتبة کاشف الغطاء العامة (مکتبة علی و الحسین) ۳۷. فهرس مخطوطات مکتبة کاشف الغطاء العامة
فهرس المصاحف الشریفة و تفسیر القرآن و علومه و الأدعیه و الزیارات
نویسنده: حسن موسوی بروجردی
• فهرس مخطوطات مکتبة کاشف الغطاء العامة (مکتبة علی و الحسین)، دار التراث، چاپ اول، نجف، ۱۴۳۵ق.، 2 جلد
ماضی استمراری ۳۸. ماضی استمراری
سلفی گری در جهان اسلام از وهابیت تا القاعده
نویسنده: سعید زاهدی
عابد، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.
زیارة عاشوراء تحفة من السماء (بحوث سماحة آیة الله الفقیه المحقق الشیخ مسلم الداوری الصفهانی) ۳۹. زیارة عاشوراء تحفة من السماء (بحوث سماحة آیة الله الفقیه المحقق الشیخ مسلم الداوری الصفهانی)
الحسین علیه السلام فی طریقة الی الشهادة ۴۰. الحسین علیه السلام فی طریقة الی الشهادة
نویسنده: علی بن حسین هاشمی (خطیب)
• الموسسة الإسلامیة للبحوث والمعلومات، چاپ اول، قم، ۱۴۳۰ق.
التوحید فی المشهد الحسینی و النعکاسه علی خارطة مسؤولیات العصر الراهن مباحث فی العقیدة الفقهیة ۴۱. التوحید فی المشهد الحسینی و النعکاسه علی خارطة مسؤولیات العصر الراهن مباحث فی العقیدة الفقهیة
امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام ۴۲. امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام
حیاة و سیرة من الولادة فی الکعبة المعظمة الی الشهادة فی محراب مسجد الکوفة
بحثی کوتاه پیرامون خطبه فدک ۴۳. بحثی کوتاه پیرامون خطبه فدک
نویسنده: مجتبی تهرانی
• موسسه فرهنگی پژوهشی مصابیح الهدی، چاپ دوازدهم، تهران، ۱۳۹۲ش.
فتواهای جهادی فقهای شیعه در قرن اخیر ۴۴. فتواهای جهادی فقهای شیعه در قرن اخیر
نویسنده: محسن حیدری
ستارگان درخشان، چاپ اول، اصفهان، ۱۳۹۲ش.
الملحمة الخالدة ۴۵. الملحمة الخالدة
المقاومة الاسلامیة للعشائر العریة فی خوزستان ضد الانجلیز فی الحرب العالمیة الاولی
نویسنده: محسن حیدری
ستارگان درخشان، چاپ اول، اصفهان، ۱۳۹۲ش.
روایت عشق ۴۶. روایت عشق
مسافرت های علمی، تحقیق در مخطوطات آثار و تألیفات
نویسنده: عزیزالله عطاردی قوچانی
عطارد، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.
الفلسفة الاسلامیة ۴۷. الفلسفة الاسلامیة
الآراء الکلامیة لإبن أبی جمهور الأحسائی: مع مقدمة للمستشرق ویلفرد مادیلونغ ۴۸. الآراء الکلامیة لإبن أبی جمهور الأحسائی: مع مقدمة للمستشرق ویلفرد مادیلونغ
تاریخ النجف الاشرف السیاسی الحدیث و المعاصر 1508- 1958م. ۴۹. تاریخ النجف الاشرف السیاسی الحدیث و المعاصر 1508- 1958م.
نویسنده: جمیل موسی نجار
مرکز النجف الاشرف للتالیف و التوثیق و النشر، چاپ اول، نجف، ۲۰۱۳ق.، 2 جلد
التحقیق فی منهجیة تفسیر القرآن بالقرآن فی تفسیر المیزان ۵۰. التحقیق فی منهجیة تفسیر القرآن بالقرآن فی تفسیر المیزان
نویسنده: جعفر سیدان
مترجم: فاضل رضوی
دارالولایة للنشر، چاپ اول، مشهد، ۱۴۳۵ق.
الحلیة اللامعة للبهجة المرضیة ۵۱. الحلیة اللامعة للبهجة المرضیة
نویسنده: محمدباقر بن محمد نقی شفتی
شب افروز، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲ش.، 2 جلد، محقق: مکتبة مسجد السید حجة الاسلام
رستاخیز ۵۲. رستاخیز
نویسنده: احمد سجادی
حوزه علمیه اصفهان، مرکز تحقیقات رایانه‌ای، چاپ هشتم، اصفهان، ۱۳۹۱ش.
الفهرست و بذیله کتاب نضد الایضاح ۵۳. فهرست کتب الشیعة وأصولهم وأسماء المصنفین وأصحاب الأصول
نویسنده: شیخ طوسی
• الفهرست و بذیله کتاب نضد الایضاح
• الفهرست، چاپ اول، مشهد، ۱۳۵۰ش.، به کوشش: محمود رامیار
کتابخانه محقق طباطبائی، چاپ اول، قم، شعبان ۱۴۲۰ق.، محقق: محقق طباطبائی
• الفهرست، المکتبة المرتضویة، چاپ اول، نجف، با تعلیق: سید محمد صادق بحرالعلوم، مصحح: سید محمد صادق بحرالعلوم
• فهرست کتب الشیعة و نضد الایضاح ، دانشگاه فردوسی مشهد، چاپ اول، مشهد، 1853م.، مصحح: الویس اسپرنگر التیرولی و مولوی عبدالحق و مولوی غلام قادر
تاریخ من دفن فی العراق من الصحابة (تاریخ. رجال. جغرافی.أدب) ۵۴. تاریخ من دفن فی العراق من الصحابة (تاریخ. رجال. جغرافی.أدب)
لماذا الاختلاف بین المذاهب الإسلامیة مع وضوح النص القرآن ۵۵. لماذا الاختلاف بین المذاهب الإسلامیة مع وضوح النص القرآن
تاریخ الأنبار ۵۶. تاریخ الأنبار
تحفة الأجلة فی معرفة القبلة ۵۷. تحفة الأجلة فی معرفة القبلة
اللوعة ۵۸. اللوعة
نویسنده: محمدعلی هاشم العلی
ثامن الحجج، چاپ اول، ۱۴۳۰ق.
المطلق و المقید ۵۹. المطلق و المقید
نویسنده: محیی الدین موسوی غریفی
موسسة السیدة معصومة، چاپ اول، قم، ۱۴۲۹ق.، محقق: محمدرضا غریفی، با تعلیق: محمدرضا غریفی
عقیلة بنی هاشم ۶۰. عقیلة بنی هاشم
نویسنده: علی بن حسین هاشمی (خطیب)
موسسة السیدة معصومة، چاپ اول، قم، ۱۴۳۰ق. برابر ۱۳۸۷ش.
مثنوی معنوی (دفتر چهارم) ۶۱. مثنوی معنوی
نویسنده: مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی
• مثنوی معنوی (دفتر چهارم)، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.، به کوشش: محمد افشین وفایی و پژمان فیروزبخش
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۶۵ش.، 2 جلد، با مقدمه: عبدالکریم سروش، مصحح: عبدالکریم سروش
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران، ۱۳۸۵ش.، با مقدمه: دکتر مهدی محقق، با تعلیق: جلال الدین همایی
• کلیات مثنوی معنوی، جاویدان، چاپ ششم، تهران، ۱۳۶۷ش.، با مقدمه: استاد بدیع الزمان فروزانفر، با تعلیق: م . درویش
• دوره کامل مثنوی معنوی از روی‌ چاپ‌ ۱۹۳۳ - ۱۹۲۵ میلادی‌، لیدن‌ (هلند)، نشر طلوع، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۲ش.، با مقدمه: محمد عباسی، مصحح: رینولد الین نیکلسون
روزنه، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۱ش.، مصحح: توفیق هاشم پور سبحانی
أربع رسائل فقهیة حول مسألة سلام النافلة ۶۲. أربع رسائل فقهیة حول مسألة سلام النافلة
مآثر آثار (لطائف نوری) ۶۳. مآثر آثار (لطائف نوری)
هزار و یک لطیفه برگزیده از مکتوبات علامه ذوالفنون حضرت آیت الله حسن زاده آملی
گردآورنده: داود صمدی آملی
تمدن اسلامی از زبان بیگانگان ۶۴. تمدن اسلامی از زبان بیگانگان
نویسنده: محمدتقی صرفی
دفتر نشر برگزیده، چاپ سوم، قم، ۱۳۷۵ش.
نجات میراث علمی ۶۵. نجات میراث علمی
نویسنده: مرکز پژوهشهای آثار علمی
مرکز پژوهشهای آثار علمی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.
زیارة الإمام الحسین علیه السلام، بحث استدلالی فی روایات الوجوب ۶۶. زیارة الإمام الحسین علیه السلام، بحث استدلالی فی روایات الوجوب
حجیة السنة فی الفکر الإسلامی قراءة و تقویم ۶۷. حجیة السنة فی الفکر الإسلامی قراءة و تقویم
نویسنده: حیدر حب الله
موسسه الانتشار العربی، چاپ اول، بیروت، ۱۴۳۲ق. برابر 2011م.
کلمات الأعلام فی شخصیة علی امیرالمؤمنین علیه السلام ۶۸. کلمات الأعلام فی شخصیة علی امیرالمؤمنین علیه السلام
شیوه نامه تصحیح متون ۶۹.
راهنمای تحقیق و احیای متون خطی
نویسنده: محمدجواد اصغری هاشمی
• شیوه نامه تصحیح متون، دلیل ما، چاپ اول، قم، ۱۳۸۷ش.
مقام ولایت در شرح زیارت جامعه کبیره ۷۰. مقام ولایت در شرح زیارت جامعه کبیره
نویسنده: احمد زمردیان
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۰ش.
اخلاق از دیدگاه قرآن پیامبر و عترت ۷۱. اخلاق از دیدگاه قرآن پیامبر و عترت
عجائب المخلوقات و الحیوانات و غرائب الموجودات ۷۲. عجائب المخلوقات و الحیوانات و غرائب الموجودات
نویسنده: زکریا بن محمد قزوینی
موسسة الاعلمی للمطبوعات، چاپ اول، بیروت، ۱۴۲۱ق. برابر 2000م.
گزیده دانشوران و رجال اصفهان و زندگی نامه خودنوشت مؤلف ۷۳. گزیده دانشوران و رجال اصفهان و زندگی نامه خودنوشت مؤلف
نویسنده: محمدعلی مبارکه ای
موسسه کتاب شناسی شیعه، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲ش.، به کوشش: رحیم قاسمی
آثار پیامبر صلی الله علیه واله و زیارتگاه های اهل بیت علیهم السلام در سوریه ۷۴. آثار پیامبر صلی الله علیه واله و زیارتگاه های اهل بیت علیهم السلام در سوریه
نویسنده: احمد خامه یار
نشر مشعر، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲ش.
الخاتم لوصی الخاتم ۷۵. الخاتم لوصی الخاتم
قنبر غلام علی علیه السلام ۷۶. قنبر غلام علی علیه السلام
نویسنده: احمد خامه یار
نشر مشعر، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲ش.
التفصیل فی التفضیل ۷۷. التفصیل فی التفضیل
کتاب فیه الرد علی ابن العربی فی عارضة الأحوذی فی شرح الترمذی
نویسنده: هادی وزیر صنعانی
العتبة العلویة المقدسة، بغداد، ۱۴۳۵ق. برابر 2014م.، محقق: محمد اسلامی یزدی حائری
مناقب مرتضوی در مناقب شاه اولیا، امیر المؤمنین علی مرتضی علیه السلام ۷۸. مناقب مرتضوی در مناقب شاه اولیا، امیر المؤمنین علی مرتضی علیه السلام
نویسنده: محمدصالح حسینی ترمذی
روزنه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.، مصحح: کوروش منصوری
قصیده ی برده ی بوصیری ۷۹. الکواکب الدریة فی مدح خیر البریة
نویسنده: محمدبن سعید بوصیری
مترجم: قیس آل قیس، محمدرضا عادل
• قصیده ی برده ی بوصیری، کتابخانه ملی ملک، چاپ اول، مشهد، ۱۳۸۸ش.، ویراستار: محسن هاشمی، با مقدمه: مجتبی حسینی
سه رساله از ثابت بن قره (ساعت های آفتابی، حرکت خورشید و ماه، چهارده وجهی محاط در کره) ۸۰. سه رساله از ثابت بن قره (ساعت های آفتابی، حرکت خورشید و ماه، چهارده وجهی محاط در کره)
نویسنده: ثابت بن قره
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲ش.، با مقدمه: پویان رضوانی
هدیه غدیریه ۸۱. هدیه غدیریه
دو نامه سیاه و سپید
نویسنده: محمد رفیع طبسی
پیوند اعضا و مرگ مغزی در آینه فقه ۸۲. پیوند اعضا و مرگ مغزی در آینه فقه
نویسنده: محسن مرتضوی
نسیم رضوان، چاپ اول، مشهد، ۱۳۹۲ش.
ساسانیان ۸۳. ساسانیان
مترجم: کاظم فیروزمند
نشر مرکز، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.، ویراستار: وستا سرخوش کرتیس و سارا استوارت
خلاصة الأفکار و زبدة الأفکار (بخش خراسان) ۸۴. خلاصة الأفکار و زبدة الأفکار (بخش خراسان)
تحفه ی مخبری، یا، کار بیکاری ۸۵. تحفه ی مخبری، یا، کار بیکاری
نویسنده: مهدیقلی هدایت
نشر چشمه، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷ش.، به کوشش: محسن معینی
آشنای آسمان ۸۶. آشنای آسمان
خاطراتی ناگفته و اسنادی منتشر نشده از محمدتقی انصاریان خوانساری درباره عالم ربانی و مفسر عالیقدر قرآن آیت الله علامه حاج سیدمحمدحسین طباطبائی
نویسنده: محمدتقی انصاریان خوانساری
انصاریان، چاپ اول، قم، ۱۴۳۶ق. برابر ۱۳۹۲ش.
مأثورات در ترازو ۸۷. مأثورات در ترازو
نویسنده: جویا جهانبخش
نشر علم، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲ش.
العروة الوثقی مع تعیقات المرجع الدینی آیة الله العظمی الشیخ محمدالفاضل اللنکرانی ۸۸. العروة الوثقی
فی ما تعم به البلوی
نویسنده: آیة الله العظمی سید محمدکاظم طباطبائی یزدی (صاحب عروه)
مطبعة الحیدریة، تهران، ۱۳۷۷ق.، 3 جلد، مصحح (ج.3): آیة الله سید حسین طباطبائی یزدی
• العروة الوثقی (نسخه برگردان)، The Open School، شیکاگو، ۱۳۳۷ق.
• العروة الوثقی مع تعیقات المرجع الدینی آیة الله العظمی الشیخ محمدالفاضل اللنکرانی، مرکز فقه الأئمة الأطهار، چاپ اول، قم، ۱۴۲۲ق.، 2 جلد، با تعلیق: آیة الله العظمی شیخ محمد فاضل لنکرانی
• العروة الوثقی فیما تعمُّ به البلوی، دار السلام، چاپ دوم، ۱۳۳۰ق.
دار السلام، بغداد، ۱۳۲۸ق.
دارالکتب الإسلامیة، تهران، ۱۳۸۷ش.
• العروة الوثقی مع تعلیقة سماحة آیة الله العظمی السید علی الحسینی السیستانی، دفتر حضرت آیت الله العظمی‌ سیستانی‌، چاپ اول، جمادی الاول ۱۴۱۵ق.، 2 جلد
مدینة العلم، چاپ اول، قم، محرم ۱۴۱۴ق.، 2 جلد
میثم التمار، چاپ دوم، قم، ۱۴۲۸ق.، 4 جلد
• العروة الوثقی وبهامشه المعالم الفقهیة، دارالتفسیر، قم، ۱۳۸۷ش.، 3 جلد، به کوشش (ج.3): احسان مظفر
دار السلام، چاپ دوم، بغداد، ۱۳۳۰ق.
المعلقات علی العروة الوثقی ۸۹. المعلقات علی العروة الوثقی
نویسنده: محمدعلی گرامی
موسسه امام صادق علیه السلام، چاپ اول، قم، ۱۴۱۵ق.، 2 جلد
التبیان فی إعراب القرآن ۹۰. التبیان فی اعراب القرآن
نویسنده: عبدالله عکبری
• التبیان فی إعراب القرآن، دار الفکر، چاپ اول، بیروت، ۱۴۲۶ق. برابر 2005م.، 2 جلد، اشراف: مکتب البحوث والدراسات
عیسی البابی الحلبی و شرکاء، مصر، ۱۹۷۶ق.، 2 جلد، محقق: علی محمد بجاوی
قواعد الحدیث ۹۱. قواعد الحدیث
نویسنده: محیی الدین موسوی غریفی
الموسسة الإسلامیة للبحوث والمعلومات، چاپ پنجم، نجف، ۲۰۰۸ق. برابر 1429م.، 3 جلد، محقق: محمدرضا غریفی، با تعلیق: محمدرضا غریفی
موسوعة الآراء الفقهیة ۹۲. موسوعة الآراء الفقهیة
اسلوب جدید لاستکشاف الآراء الاتفاقیة والاخلافیة والمشهورة عند الإمامیة من القرن الرابع الی الخامس عشر الهجری
نویسنده: هاشم محمد سلمان
الموسسة الإسلامیة للبحوث والمعلومات، چاپ اول، نجف، ۱۴۳۰ق. برابر 2009م.، 8 جلد
تاریخ أهل البیت علیهم السلام المروی عن الأئمة الباقر و الصادق و الرضا و العسکری علیهم السلام ۹۳. تاریخ أهل البیت
نقلا عن الأئمة الباقر والصادق والرضا والعسکری عن آبائهم علیهم السلام
سرشناسه: نصر بن علی جهضمی
روایت: نصر جهضمی
• تاریخ أهل البیت علیهم السلام المروی عن الأئمة الباقر و الصادق و الرضا و العسکری علیهم السلام، دار زین العابدین (ع)، لاحیاء التراث المعصومین(ع)، چاپ سوم، قم، ۱۴۳۵ق.
دلیل ما، چاپ اول، قم، ۱۳۸۳ش.، محقق: استاد سید محمدرضا حسینی جلالی
پاسدار حماسه بزرگ غدیر علامه عبدالحسین امینی ۹۴. پاسدار حماسه بزرگ غدیر علامه عبدالحسین امینی
فهرس مصنفات الشیخ محمدبن علی بن أبی جمهور الأحسائی ۹۵. فهرس مصنفات الشیخ محمدبن علی بن أبی جمهور الأحسائی
نویسنده: عبدالله غفرانی
• فهرست مصنفات الشیخ محمدبن علی بن أبی جمهور الأحسائی، جمعیة ابن ابی جمهور الاحسائی لإحیاء التراث، بیروت، ۱۴۳۴ق.
تاریخ کتابخانه آستان قدس رضوی بر پایه اسناد از صفوی تا قاجار (1433- 907 ه.ق.) ۹۶. تاریخ کتابخانه آستان قدس رضوی بر پایه اسناد از صفوی تا قاجار (1433- 907 ه.ق.)
الإمام الحمامی فی منظور معاصر ۹۷. الإمام الحمامی فی منظور معاصر
نویسنده: نبأ حمامی
• دارالضیاء للطباعة والتصمیم، چاپ اول، نجف، ۲۰۱۴ق.، با مقدمه: محمدحسین علی الصغیر
الدکتور عبدالله أحمد ریادة أخری ۹۸. الدکتور عبدالله أحمد ریادة أخری
نویسنده: عباس رشید الدده الموسوی
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2013م.
التقابل الدلالی فی القرآن الکریم ۹۹. التقابل الدلالی فی القرآن الکریم
نویسنده: منال صلاح الدین عزیز الصفار
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2013م.
ثنائیة اللذة و الألم فی الشعر العربی قبل الإسلام من منظور نقدی فنی ۱۰۰. ثنائیة اللذة و الألم فی الشعر العربی قبل الإسلام من منظور نقدی فنی
نویسنده: لیلی نعیم الخفاجی
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2013م.
المثقف والسلطة فی العراق 1921- 1958 (دراسة إجتماعیة- سیاسیة) ۱۰۱. المثقف والسلطة فی العراق 1921- 1958 (دراسة إجتماعیة- سیاسیة)
نویسنده: رهبة أسودی حسین
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2013م.
الحلة (لمحات إجتماعیة و إداریة وفنیة 1858- 1958م) ۱۰۲. الحلة (لمحات إجتماعیة و إداریة وفنیة 1858- 1958م)
نویسنده: عامر جابر تاج الدین
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2012م.
مناخ العراق القدیم و المعاصر ۱۰۳. مناخ العراق القدیم و المعاصر
نویسنده: سالار علی خضر الدزیی
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، ۲۰۱۲ش.
الأسلوب وتطوره فی نقد الشعر عند العرب (بحث فی الاصول) ۱۰۴. الأسلوب وتطوره فی نقد الشعر عند العرب (بحث فی الاصول)
نویسنده: بشری موسی صالح
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، ۲۰۱۲ش.
مقالات فی الفلسفة العربیة الإسلامیة نشوار القراءة الفلسفیة ۱۰۵. مقالات فی الفلسفة العربیة الإسلامیة نشوار القراءة الفلسفیة
نویسنده: محمد مبارک
• مقالات فی الفلسفة العربیة الإسلامیة، عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2012م.
تجربة عبدالکریم قاسم فی التخطیط الاقتصادی 14 تموز 1958-8 شباط 1963 (دراسة فی التاریخ الاقتصادی) ۱۰۶. تجربة عبدالکریم قاسم فی التخطیط الاقتصادی 14 تموز 1958-8 شباط 1963 (دراسة فی التاریخ الاقتصادی)
نویسنده: عبدالله شاتی عبهول
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2012م.
موسوعة أعلام کبار ساسة العراق الملکی (1920- 1958) ۱۰۷. موسوعة أعلام کبار ساسة العراق الملکی (1920- 1958)
نویسنده: خالد أحمد الجوال
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2013م.، 2 جلد
أسس العدالة والاعتدال عند أمیرالمؤمنین علیه السلام ۱۰۸. أسس العدالة والاعتدال عند أمیرالمؤمنین علیه السلام
نویسنده: محمدصادق خرسان
دارالبذرة، نجف، ۱۴۳۵ق. برابر 2014م.
الغدیر و المنصب ۱۰۹. الغدیر و المنصب
محاولة لفهم المنصب و استحقاقاته عند أمیرالمؤمنین علیه السلام حسماً لإشکالیة: المنصب مسؤولیة أم امتیاز؟
نویسنده: محمدصادق خرسان
• الامانة العامة للعتبة الکاظمیة المقدسة، الشؤون الفکریة و الثقافیة، چاپ اول، بغداد، ۱۴۳۵ق. برابر 2014م.
قسطاس الموازین فی المجیزین و المجازین ۱۱۰. قسطاس الموازین فی المجیزین و المجازین
نویسنده: محمود ارگانی بهبهانی حائری
دارالمودة، قم، ۱۴۳۱ق. برابر ۱۳۸۸ش.، 4 جلد
أسنی الذخائر من تراث آل صاحب الجواهر ۱۱۱. أسنی الذخائر من تراث آل صاحب الجواهر
العارف للمطبوعات، چاپ اول، بیروت، ۱۴۳۲ق.، محقق: سید عبد الستار حسنی بغدادی و ماجد طائی
الموضوعات النحویة التی تکثر فیها الأخطاء لدی الناطقین باللغة العربیة ۱۱۲. الموضوعات النحویة التی تکثر فیها الأخطاء لدی الناطقین باللغة العربیة
نویسنده: عبدعلی محمد حبیل
عبدعلی محمد حبیل، چاپ سوم، ۱۴۱۹ق. برابر 1999م.
ملک الجبال السبعة ۱۱۳. ملک الجبال السبعة
تتمة مفترضة لملحمة کلکامش
نویسنده: ارشد توفیق
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2013م.
جغرافیة بغداد التأریخیة و الاجتماعیة (مجموعة ابحاث) ۱۱۴. جغرافیة بغداد التأریخیة و الاجتماعیة (مجموعة ابحاث)
نویسنده: عباس فاضل سعدی
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2012م.
نصوص و شذرات ۱۱۵. نصوص و شذرات
نویسنده: خضیر میری
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2013م.
الکتابة فی مشغل ما بعد الحداثة ۱۱۶. الکتابة فی مشغل ما بعد الحداثة
نویسنده: أسامة الشحمانی
• الکتابة فی مشغل ما بعد الحداثة، عاصمة الثقافة العربیة، چاپ دوم، بغداد، 2013م.
ذهول ۱۱۷. ذهول
قصائد حسن هانی
شاعر: حسن هانی
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2013م.
مرآت الاصطلاح آنندرام مخلص ۱۱۸. مرآت الاصطلاح آنندرام مخلص
حمورابی ملک بابل و عصره ۱۱۹. حمورابی ملک بابل و عصره
نویسنده: هورست کلنغل
مترجم: غازی شریف
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2012م.
ابوطالب علیه السلام صحابی مظلوم ۱۲۰. ابوطالب علیه السلام صحابی مظلوم
نویسنده: عبدالعلی محمدی شاهرودی
• ابوطالب علیه السلام صحابی مظلوم ، مؤسسه میراث نبوت، چاپ اول، قم، ۱ ربیع الاول ۱۴۳۲ق. برابر آذر ۱۳۹۲ش.، محقق: محمد حسن شفیعی شاهرودی، ویراستار: عبدالعلی محمدی شاهرودی
تاریخ تحلیلی آندلس ۱۲۱. تاریخ تحلیلی آندلس
نویسنده: محمدرضا شهیدی پاک
مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)، چاپ اول، قم، ۱۴۳۱ق. برابر ۱۳۸۸ش.
کتاب شناسی فهارس دست‌نویس‌های اسلامی کتابخانه‌های ایران و جهان در کتابخانه بزرگ حضرت آیت‌الله ‌العظمی مرعشی ‌نجفی- گنجینه‌ جهانی مخطوطات اسلامی ۱۲۲. کتاب شناسی فهارس دست‌نویس‌های اسلامی کتابخانه‌های ایران و جهان در کتابخانه بزرگ حضرت آیت‌الله ‌العظمی مرعشی ‌نجفی- گنجینه‌ جهانی مخطوطات اسلامی
سرشناسه: کتابخانه بزرگ حضرت آیت‌الله‌العظمی مرعشی‌نجفی. گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی
نویسنده: حسین متقی
بررسی ترجمه های امروزین فارسی قرآن کریم ۱۲۳. بررسی ترجمه های امروزین فارسی قرآن کریم
نویسنده: بهاءالدین خرمشاهی
موسسه فرهنگی ترجمان وحی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۷ش.
نگاهی به ذخیره خوارزمشاهی چاپ فرهنگستان علوم پزشکی ۱۲۴. نگاهی به ذخیره خوارزمشاهی چاپ فرهنگستان علوم پزشکی
نویسنده: گلپر نصری
• ضمیمه آینه میراث- 31، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.
جمهوری ونیز و ایران به همراه مقاله ای درباره فعالیتهای فرهنگی یوسف خان ۱۲۵. جمهوری ونیز و ایران به همراه مقاله ای درباره فعالیتهای فرهنگی یوسف خان
نویسنده: گولیلمو برشه
مترجم: یوسف خان مؤدب الملک
• ضمیمه آینه میراث- 32، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.، محقق: محسن بهرام نژاد، مصحح: محسن بهرام نژاد
روضه تسلیم (تصورات) ۱۲۶. روضه تسلیم (تصورات)
نویسنده: خواجه نصیرالدین طوسی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲ش.، با مقدمه: هرمان لندلت، مصحح: جلال حسینی بدخشانی
رسالة اثبات العقل المجرد خواجه نصیر الدین طوسی و شروح آن ۱۲۷. رسالة اثبات العقل المجرد خواجه نصیر الدین طوسی و شروح آن
تاریخ تحلیلی مغرب ۱۲۸. تاریخ تحلیلی مغرب
تاریخ تشکیلات در اسلام ۱۲۹. تاریخ تشکیلات در اسلام
نویسنده: محمدرضا شهیدی پاک
مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)، چاپ اول، قم، ۱۴۳۴ق. برابر ۱۳۹۱ش.
فهرست کتب عربیه موجوده کتب خانه ریاست رامپور ۱۳۰. فهرست کتب عربیه موجوده کتب خانه ریاست رامپور
گردآورنده: محمد حامد علی خان صاحب بهادر
مطبع سرکاری رامپور، رام پور، 1928م.، 3 جلد
دلیل فهارس المجلدات الستة لمخطوطات اللغة العربیة المخزونة فی مکتبة رضا برامفور ۱۳۱. دلیل فهارس المجلدات الستة لمخطوطات اللغة العربیة المخزونة فی مکتبة رضا برامفور
گردآورنده: أبوسعد الإصلاحی
کتابخانه رضا رام پور(هند)، چاپ اول، رام پور، ۱۴۲۱ق. برابر 2000م.، با مقدمه: وقار حسن صدیقی، به کوشش: أبوسعد الإصلاحی
Catalohue Of The Arabic Manuscripts In Rampur Raza Library ۱۳۲. Catalohue Of The Arabic Manuscripts In Rampur Raza Library
نویسنده: کتابخانه رضا رام پور(هند)
گردآورنده: Imtiyaz Ali Arshi
کتابخانه رضا رام پور(هند)، ویرایش دوم، رام پور، ق. برابر 2004م.، 6 جلد، با مقدمه: وقار حسن صدیقی
فهرست نسخه های خطی فارسی کتابخانه رضا، رام پور ۱۳۳. فهرست نسخه های خطی فارسی کتابخانه رضا، رام پور
گردآورنده: کتابخانه رضا رام پور(هند)
کتابخانه رضا رام پور(هند)، رام پور، ۱۴۲۱ق. برابر 2000م.، 3 جلد
فهرست نسخه های خطی کتابخانه و موزه ملی ملک (موقوفه آستان قدس رضوی) ۱۳۴. فهرست کتابهای خطی کتابخانه ملی ملک وابسته به آستان قدس رضوی
سرشناسه: کتابخانه‌ و موزه‌ ملی‌ ملک‌
نویسنده (ج. 1-10): استاد ایرج افشار
نویسنده (ج. 14): سید محمدحسین حکیم
نویسنده (ج.1-10): استاد محمدتقی دانش پژوه
• فهرست نسخه های خطی کتابخانه و موزه ملی ملک (موقوفه آستان قدس رضوی)، کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران، چاپ اول، قم، ۱۳۹۲ش.
کتابخانه ملی ملک، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۱ش.، 10 جلد، با همکاری: احمد منزوی
زیارة عاشوراء فی المیزان ۱۳۵. زیارة عاشوراء فی المیزان
دراسة لزیارة عاشوراء سنداً و متناً و ما طرأ علیها من تزوید و تحریف
نویسنده: حسین راضی
دار المحجة البیضاء، چاپ اول، بیروت، ۱۴۲۹ق. برابر 2088م.
العباس ابوالفضل ابن امیرالمؤمنین علیهما السلام، سماته و سیرته ۱۳۶. العباس ابوالفضل ابن امیرالمؤمنین علیهما السلام، سماته و سیرته
ترجمة شارحة اعتمادا علی أقدم المصادر الموثوقة وأهمها
نویسنده: استاد سید محمدرضا حسینی جلالی
مجموعه مقالات همایش بررسی مبانی فکری و اجتماعی مشروطیت ایران بزرگداشت آیت الله محمدکاظم خراسانی ۱۳۷. مجموعه مقالات همایش بررسی مبانی فکری و اجتماعی مشروطیت ایران بزرگداشت آیت الله محمدکاظم خراسانی
• مجموعه مقالات همایش بررسی مبانی فکری و اجتماعی مشروطیت ایران بزرگداشت آیت الله محمدکاظم خراسانی ، موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.، ویراستار: آذرمه سنجری، به کوشش: ستاد بزرگداشت یکصدمین سالگرد مشروطیت
رساله شریفه آقای سیدمحمد مشکوة راجع بکتاب المناجات الالهیات ۱۳۸. رساله شریفه آقای سیدمحمد مشکوة راجع بکتاب المناجات الالهیات
نویسنده: محمد مشکوة
• رساله شریفه آقای سیدمحمد مشکوة راجع بکتاب (المناجات الالهیات)
حدیث خوبان ۱۳۹. حدیث خوبان
نکته ها و ناگفته هایی از آیت الله العظمی شیخ محمدرضا طبسی نجفی رحمة الله
نویسنده: نجم الدین طبسی
پیام سفید، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.، ویراستار: حمید حیدری ثانی
تذکره مردم دیده ۱۴۰. تذکره مردم دیده
الکشکول ۱۴۱. الکشکول
بر آستان لطف ۱۴۲. بر آستان لطف
نویسنده: محمد حسین زینلی
انصاریان، چاپ اول، قم، ۱۴۳۵ق. برابر ۱۳۹۱ش. برابر 2014م.، ویراستار: مریم حاج محمد حسینی
ترجمه صحیفه سجادیه ۱۴۳. ترجمه صحیفه سجادیه
ترجمه و شرح صحیفه کامله سجادیه ۱۴۴. ترجمه و شرح صحیفه کامله سجادیه
ترجمه و شرح صحیفه کامله سجادیه ۱۴۵. ترجمه و شرح صحیفه کامله سجادیه
نویسنده: امام سجاد علیه السلام
مترجم: دانشمندی از قرن یازدهم
العلویون هم أتباع أهل البیت ۱۴۶. العلویون هم أتباع أهل البیت
نویسنده: محمدحسن بادیانی نیشابوری
مؤسسة البلاغ، چاپ دوم، بیروت، ۲۰۱۰ق.، 14 جلد
مینوی خرد ۱۴۷. مینوی خرد
مترجم: دکتر احمد تفضلی
توس، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۴ش.، به کوشش: دکتر ژاله آموزگار
تاریخ یزد ۱۴۸. تاریخ یزد
نویسنده: جعفربن محمدبن حسن جعفری
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۳ش.، به کوشش: استاد ایرج افشار
مجموعه مقالات همایش سیره و زمانه امام کاظم علیه السلام ۱۴۹. مجموعه مقالات همایش سیره و زمانه امام کاظم علیه السلام
دیوان المراثی الحسینیة ۱۵۰. دیوان المراثی الحسینیة
نویسنده: ناصر مبارک
دار المحجة البیضاء، چاپ اول، بیروت، ۱۴۳۵ق. برابر 2014م.، محقق: علی آل مبارک
الأعمال الشعریة الکاملة ۱۵۱. الأعمال الشعریة الکاملة
نویسنده: ناصر مبارک
• الأعمال الشعریة الکاملة، دار المحجة البیضاء، چاپ اول، بیروت، ۱۴۳۵ق. برابر 2014م.، محقق: علی آل مبارک، با تعلیق: علی آل مبارک
المعجم المفصل في المذکر والمؤنث ۱۵۲. المعجم المفصل في المذکر والمؤنث
دار الکتب العلمیة، چاپ دوم، بیروت، ۱۴۲۱ق. برابر 2001م.، به کوشش: امیل بدیع یعقوب
دیوان الإمام علی ۱۵۳. دیوان الإمام علی
گردآورنده: شتیوی، احمد.
دار الغد الجدید، چاپ اول، قاهره، ۱۴۲۹ق. برابر 2008م.، با تعلیق: شتیوی، احمد.
نیایش ابوحمزه ثمالی ۱۵۴. نیایش ابوحمزه ثمالی
روح تشریع در اسلام ۱۵۵. روح تشریع در اسلام
نویسنده: امام موسی صدر
مترجم: موسی اسوار، احمد ناظم
موسسه فرهنگی و تحقیقاتی امام موسی صدر، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.، ویراستار: مهدی فرخیان
مجموع المتون في القراءات والتجوید ۱۵۶. مجموع المتون في القراءات والتجوید
مکتبة دار الزمان، چاپ اول، مدینه، ۱۴۲۹ق. برابر 2088م.، محقق: سعدعبدالحکیم سعد
من أوراق الشیخ محمدرضا المظفر (1322- 1383ه. /1904- 1964م.) ۱۵۷. من أوراق الشیخ محمدرضا المظفر (1322- 1383ه. /1904- 1964م.)
نویسنده: شیخ محمد رضا مظفر
المکتبة العصریة، بغداد، 2007م.، با تعلیق: محمدرضا قاموسی، به کوشش: محمدرضا قاموسی
Virtues of the Imam Ahmad ibn Hanbal ۱۵۸. Virtues of the Imam Ahmad ibn Hanbal
نویسنده: ابوالفرج عبدالرحمن ابن جوزی
مترجم: مایکل کوپرسون
المکتبة العربیة، نیویورک، ۲۰۱۳ق.، 2 جلد
التعریفات ۱۵۹. التعریفات
نویسنده: میر شریف جرجانی
دارالکتاب المصری، چاپ اول، قاهره، ۱۴۱۱ق. برابر 1991م.
Jewish Identities in Iran ۱۶۰. Jewish Identities in Iran
resistance and conversion to islam and the baha`i faith
نویسنده: Mehrdad Amanat
I.B. Tauris، چاپ اول، لندن، 2011م.
عهدنامه مالک اشتر ۱۶۱. عهدنامه مالک اشتر
خلاصة الأشعار و زبدة الأفکار (بخش شیراز و نواحی آن) ۱۶۲. خلاصة الأشعار و زبدة الأفکار (بخش شیراز و نواحی آن)
نویسنده: میر تقی الدین کاشانی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.، مصحح: نفیسه ایرانی
جامع التواریخ (تاریخ ایران و اسلام) ۱۶۳. جامع التواریخ (تاریخ ایران و اسلام)
نویسنده: رشیدالدین فضل الله
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.، 3 جلد، شارح: محمد روشن، تحشیه: محمد روشن
السرقة الکبری ۱۶۴. السرقة الکبری
نویسنده: خالد ابوالفضل
مترجم: علی احمد عبدالله
مکتبة مدبولی، چاپ اول، قاهره، 2008م.
فهرست کتب خطی کتابخانه خانقاه احمدی شیراز ۱۶۵. فهرست کتب خطی کتابخانه خانقاه احمدی شیراز
ثبت نام در خبرنامه