مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   جلال الدین
جلال الدین
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
در امتداد فقاهت ۱. در امتداد فقاهت (نشر)
نگاهی گذرا بر شخصیت مرجع فقید حضرت آیت الله العظمی سید محمد شیرازی
مترجم: ابوجواد حسینی
بیداری مسلمانان؛ راهکارها و راهبردها ۲. بیداری مسلمانان؛ راهکارها و راهبردها (نشر)
ارزشها در نگاه اسلام ۳. ارزشها در نگاه اسلام (نشر)
نفی خشونت در اسلام ۴. نفی خشونت در اسلام (نشر)