مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   حوزه علمیه قم، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، مرکز نشر هاجر
حوزه علمیه قم، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، مرکز نشر هاجر
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
درآمدی بر آموزش منطق روش نقد اندیشه ۱. درآمدی بر آموزش منطق روش نقد اندیشه (نشر)
نویسنده: علی شیروانی