مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   نشر شادگان
نشر شادگان
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
۱. فرهنگ توصیفی ادبیات و نقد (نشر)
تاریخ خوزستان 1878 - 1925 دوره شیخ خزعل ۲. تاریخ خوزستان 1878 - 1925 دوره شیخ خزعل (نشر)
مطالعه‌ای‌ در خود مختاری‌ ایالتی‌ و تحول‌
مترجم: محمد جواهر کلام
۳. عرب خائن نیست؛مدعی مفتری است (نشر)
سرشناسه: علی الطائی
نویسنده: علی الطائی
۴. عربهای هور (نشر)
موعظه شیطان و چند داستان کوتاه ۵. موعظه شیطان و چند داستان کوتاه (نشر)
۶. هذا هو الحب (نشر)
۷. دیوان شعر عادل السکرانی (مختارات) (نشر)
۸. نقب و تفسیر آن (نشر)
خیابان میگل ۹. خیابان میگل (نشر)
ایران در نزهه المشتاق ادریسی قرن ششم هجری ۱۰. ایران در نزهه المشتاق ادریسی قرن ششم هجری (نشر)
جغرافیای تاریخی ایران قبل از هجوم مغول
نویسنده: لفته سواری