مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   منظمة الاعلام الاسلامی،قسم‌ ‌العلاقات‌ ‌الدولیه‌
منظمة الاعلام الاسلامی،قسم‌ ‌العلاقات‌ ‌الدولیه‌
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
دروس من نهج البلاغه ۱. دروس من نهج البلاغه (نشر)
۲. الصوم (نشر)
معطیاته‌، احکامه‌، و الروایات‌ المشترکه‌ فیه‌
نویسنده: محمد علی تسخیری، محمود قانصوه
احیاء المیت بفضائل أهل البیت ۳. احیاء المیت بفضائل أهل البیت (نشر)