نسخ خطی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ خطی   /   فائق المقال في الحدیث و الرجال
فائق المقال في الحدیث و الرجال
محل نگهداری موزه بریتانیا.
شماره نسخه: OR ۸۴۵۹
کاتب: احمد بن عبدالرضا مهذب الدین بصری
تاریخ کتابت: ذی الحجه ۱۰۸۵ق.
همچنین از این کتاب
فائق المقال في الحدیث و الرجال
رقم المخطوطة: OR ۸۴۵۹
فائق المقال في الحدیث و الرجال
رقم المخطوطة: OR ۸۴۵۹
کاتب: احمد بن عبدالرضا مهذب الدین بصری
تاریخ کتابت: ۱ رجب ۱۰۸۵ق.
نسخه‌های چاپی کتاب
فائق المقال فی الحدیث و الرجال فائق المقال فی الحدیث و الرجال
نسخ خطی دیگر از این کتاب
فائق المقال فی الحدیث و الرجال فائق المقال فی الحدیث و الرجال
فائق المقال فی الحدیث و الرجال فائق المقال فی الحدیث و الرجال
فائق المقال في الحدیث و الرجال
رقم المخطوطة: OR ۸۴۵۹
کاتب: احمد بن عبدالرضا مهذب الدین بصری
تاریخ کتابت: ۱ رجب ۱۰۸۵ق.