نسخ خطی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ خطی   /   معارج الوصول
معارج الوصول
زبان: عربی
نویسنده: محمد بن یوسف زرندی
سرعنوان موضوعی: ائمه اثنا عشر > احادیث، احادیث شیعه > قرن8 ق.
محل نگهداری موزه ملی ایران.
تعداد سطر: ۲۵
شماره نسخه: ۱۹
کاتب: محمد بن یوسف زرندی
محل کتابت: مکه