نشریات
صفحه اصلی   /   نشریات   /   شعر
شعر
عنوان: شعر
زبان: فارسی
دوره نشر: ماهنامه
شاپا: ۱۰۲۳-۸۰۵۰
شماره‌ها:
شعر - 2
پیاپی ۲، سال اول، شماره دوم، اردیبهشت۱۳۷۲، ۸۲ صفحه، رحلى كوچك
شعر - 15
پیاپی ۱۵، سال دوم، شماره ۱۵م، آذر۱۳۷۳، ۸۱ صفحه، رحلى كوچك