نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   مجموعه ع/73
مجموعه ع/73
نسخه خطی بنیاد محقق طباطبائی، قم.
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: ۱. وصول الاخیار الی اُصول الاخبار، تألیف حسین بن عبدالصمد حارثی همدانی عاملی (صفحه ۳ ـ ۷۳) حاشی اِنهاء در آخر نسخه به تاریخ جمادی الاخر ۹۶۹ هجری دیده می شود.
۲. رجال ابن داوود حلی ، تألیف تقی الدّین حسن بن علی حلی (صفحه ۸۷ ـ ۲۰۳)
تاریخ انهاء ۹۶۹ هجری بدست حسین بن عبدالصمد حارثی عاملی در آخرین صفحه دیده می شود.
۳. فهرست، تألیف ابوجعفر محمّد بن علی طوسی (وفات ۴۶۰ هجری)
(صفحه ۲۰۵ ـ ۲۸۴) کاتب محمّد بن اخی محمّد بن محمّد، تاریخ کتابت یکشنبه یازدهم جمادی الثانی ۹۶۹ هجری، نسخه ها کامل است.
عکس از کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ـ اهدایی سیّد محمّد مشکاة شماره ۱۰۴۴
تعداد فریم: ۱۴۳
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: مطلوب
طول تصویر: ۳۲
عرض تصویر: ۲۴
شماره نسخه عکسی: ع ۷۳
مجموعه ع/73